triomal_markhuset_v5.png

Historien

Kristian Brakestad
Kristian Brakestad

Kristian Brakestad Markhuset er på mange måter det man virkelig vil kunne kalle et hjemmelaget hus. Ungdommene i St. Markus menighet i Bergen har samlet inn alle pengene som gikk med til byggingen og har gjort alt på dugnad fra hogging av trær i skogen til reising av bygg og grunnmur.

Det hele startet en gang midt på 50-tallet. Som alle andre foreninger på den tiden feiret St. Markus ungdommene sine påskeleirer på Ungdomsheimen på Kvamskogen. Daværende sogneprest i St. Markus, Anton Strøm Nilsen hadde i flere år feriert på gården Brakestad i Eksingedalen sammen med konen Eli og datteren Ellen. Nå var Ellen med i ungdomsklubben og hun skrev brev til bonden på gården, med spørsmål om ungdommene kunne få komme dit å feire påske. Kristian svarte ja og den første påskeleiren ble avhold på Brakestad i 1956.


Siden den gang har ungdommer fra Danmarksplass og Gyldenpris hvert år feiret påskeleir i Eksingedalen. Leirens lokaler var før leirstedets tid hjemme i huset til Kristian, som med sitt store hjerte flyttet ut av stue og soverom og overlot det hele til ungdommene fra by`n. Han hadde selvsagt en enorm tålmodighet og overbærenhet med den viltre ungdommen og tok selv del i mange av aktivitetene som påskeleirene kunne by på dersom tiden strakk til. 

Kristian tenkte lengre enn de fleste av lederne i foreningen. Når Televerket bygget telefonsentral på eiendommen hans sørget han for å få lagt ned rør sammen med deres slik at alt lå klart. Deretter sørget han for vei frem til en av de fineste tomtene på gården. "Dere må jo ha et sted å ha leirene også etter min tid " var Kristian`s ord til oss.


Kristian skaffet oss vei, vann og tømmer - og i 1983 begynte vi å samle inne penger til bygningen. Hvert et hus i Bergen og omegn fikk besøk av oss med spørsmål om lodd. Samtidig ble det solgt mengder av fyrverkeri sammen med mange andre inntektsbringende tiltak.Senere fulgte arbeid i skogen med tømmerhogst, barking av trærne og fremdraging av dem til veien for videre transport. Tømmeret ble deretter kjørt til sagen og dugnadsgjengen stablet og lempet på materialene både før og etter saging. Tre år tok det i skogen. Siden fulgte dugnadsarbeid med grunnmur og reisverket og dugnadshelgene ble mange. Hele 25 helger på ett år var rekorden! I denne perioden tok Kristian i mot oss så og si hver helg fra mai til desember. Etter at huset ble tett ble det jobbet dugnad året rundt og den mest hektiske perioden under hele byggingen var månedene før første påskeleiren i 1988. Kristian var hele tiden med, både med dugnadsinnsats og med økonomisk hjelp.


Fra 1956 til 1987 var alle påskeleirene på Brakestad gård hos Kristian. Alle årene etter har vi hatt våre påskeleirer i Markhuset til stor glede for mange ungdommer fra vår del av byen.

 

 

Følg oss på facebook!


Markhuset St. Markus kr. Ungdomsforenings leirsted i Eksingedalen - Opplevelser ved Stølsheimens gatedør!

 


 

Markhuset - Brakestad i Eksingedalen - kontaktmobil Bjarte Nielsen 926 43 970